zelfstandigwerkendkok.nl

Privacy Statement

Privacy statement

 Overzicht van het Privacy beleid van Zelfstandigwerkendkok.nl

 

 • Inleiding

 

We hebben dit overzicht van het Privacybeleid van

Zelfstandigwerkendkok.nl gemaakt om u een kort overzicht te geven van hoe we uw gegevens verwerken. Een gedetailleerdere versie hiervan vindt u in ons Volledige Privacybeleid. Deze versie moet u raadplegen om meer informatie te krijgen over onze werkwijzen met betrekking tot uw gegevens. Alle gedefinieerde termen worden gebruikt zoals die staan beschreven in het Volledige Privacybeleid en de Inleiding van de algemene voorwaarden van Zelfstandigwerkendkok.nl.

De voornaamste missie van Zelfstandigwerkendkok.nl is om mensen aan een baan te helpen en om Werkgevers te helpen topkandidaten te vinden. Aangezien al onze dochterondernemingen deze missie delen, hebben we ook een Privacycenter ontwikkeld om onze gebruikers te informeren over wie onze dochterondernemingen zijn en over hoe we gegevens met hen delen.

 

 • Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?

 

De Zelfstandigwerkendkok.nl-entiteit die verantwoordelijk is voor uw gegevens, is afhankelijk van uw locatie en of u een Werkzoekende of Werkgever bent.

 

 

 • Welke gegevens verzamelen we over u?

 

We verzamelen gegevens:

 

 • die u aan ons verstrekt via onze Website, zoals contactgegevens, cv-gegevens, locatiegegevens;
 • via uw activiteit op Zelfstandigwerkendkok.nl, zoals gegevens van uw apparaat en ondernomen acties op de Website, bijvoorbeeld zoekopdrachten die u uitvoert of vacatures waarop u klikt;
 • wanneer u solliciteert op vacatures, screenings- of assessmentvragen of geautomatiseerde telefonische screening gebruikt of wanneer u inlogt via websites van externe partijen; en
 • wanneer u als Werkgever de benodigde Werkgeversinformatie verstrekt, zoals omwille van verificatie- en factureringsdoeleinden.

 

Alle details over de soorten Persoonsgegevens die we van u verzamelen, staan vermeld in artikelen 2.1-2.3. Meer informatie over de wettelijke basis voor een dergelijke verzameling vindt u in artikel 2.6 van ons volledige Privacybeleid.

 

 1. Waarom verzamelen we deze gegevens?

We verzamelen en gebruiken uw gegevens om Werkzoekenden te helpen een baan te vinden, om Werkgevers te helpen kandidaten te vinden en om onze diensten aan u te bieden en te verbeteren. Kort samengevat gebruiken we uw Persoonsgegevens om:

 

 • uw account te maken en u vacature-alerts of ander promotiemateriaal te sturen;
 • u relevante zoekresultaten en aanbevolen vacatures te bieden;
 • communicatie mogelijk te maken als onderdeel van de zoektocht naar een baan en het sollicitatie- en gespreksproces;
 • uw cv beschikbaar te stellen aan externe partijen, afhankelijk van uw privacyinstellingen (bijvoorbeeld privé- of openbaar cv);
 • Werkzoekenden te koppelen aan Vacatures van Werkgevers;
 • fraude, spam en andere mogelijk frauduleuze of illegale activiteiten te voorkomen;
 • betalingen mogelijk te maken als u een Werkgever bent;
 • geautomatiseerde verwerking uit te voeren om veel van onze diensten te kunnen aanbieden;
 • onze diensten en beveiliging voor Werkzoekenden en Werkgevers te verbeteren en optimaliseren door gegevens te delen met onze Gelieerde entiteiten en Websites;
 • onze Diensten te verbeteren, productkwaliteit te behouden en gebruikers te beschermen; en
 • dat op Zelfstandigwerkendkok.nl is geplaatst en bedoeld is om openbaar beschikbaar te zijn en waarnaar door individuen kan worden gezocht, te verzamelen en te delen met externe partijen.

Meer informatie over de doelen waarvoor we uw Persoonsgegevens gebruiken, vindt u in de artikelen 4, 5 en 9 van ons Volledige Privacybeleid.

 

 1. Met wie worden deze gegevens gedeeld?

 

Uw gegevens worden gedeeld met:

 • Gelieerde entiteiten van Zelfstandigwerkendkok.nl;
 • Werkgevers en Werkzoekenden (bijvoorbeeld als een Werkzoekende besluit om te solliciteren op een vacature);
 • externe dienstverleners die ons helpen met onze werkzaamheden, bijvoorbeeld voor gegevensopslag of fraudedetectie.

 

Raadpleeg de artikelen 4.12-4.16, 8, 9 en 11 van ons volledige Privacybeleid voor meer informatie.

 

 • Hoelang bewaren we uw gegevens?

 

Zelfstandigwerkendkok.nl bewaart uw Persoonsgegevens zolang als vereist is om onze diensten te bieden, of totdat u ons vraagt om uw Persoonsgegevens te verwijderen. Mogelijk is het vereist dat we bepaalde gegevens bewaren om te voldoen aan lokale wetgeving. Als u uw Persoonsgegevens wilt verwijderen, moet u een aanvraag voor verwijdering sturen. Raadpleeg artikelen 2.4 en 10.5 van

ons Volledige Privacybeleid voor meer informatie.

 

 • Wat zijn uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens?

 

Zelfstandigwerkendkok.nl neemt uw privacy serieus en gaat voor al onze gebruikers wereldwijd in op verzoeken met betrekking tot AVG-rechten. Hieronder vallen ook de rechten om uw Persoonsgegevens te bekijken; uw Persoonsgegevens te verwijderen; uw Persoonsgegevens in een draagbare indeling te verkrijgen; en de rechten om bepaalde verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken of hier bezwaar tegen te maken. Wanneer ons gebruik van uw Persoonsgegevens gebaseerd is op uw toestemming, heeft u ook het recht om die toestemming in te trekken. Raadpleeg artikel 10 van ons volledige Privacybeleid voor meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen.

U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij uw lokale autoriteit persoonsgegevens met betrekking tot onze verwerking van uw gegevens. Meer informatie hierover vindt u in artikel 12.2 van ons Volledige Privacybeleid. Als u zich in de VS bevindt, heeft u mogelijk specifieke privacyrechten. Hiervoor raadpleegt

u artikel 13 van ons Volledige Privacybeleid.

 

 • Contact met ons opnemen

 

U kunt een bericht sturen aan Zelfstandigwerkendkok.nl. U kunt daarnaast met beide bedrijven contact opnemen via het contactformulier op onze Website.

Als u contact op wilt nemen met de Functionaris gegevensbescherming van Zelfstandigwerkendkok.nl, stuurt u een e-mail naar ivo@zelfstandigwerkendkok.nl.
Het volledige Privacybeleid van Zelfstandigwerkendkok.nl

 

 • Inleiding

 

Zelfstandigwerkendkok.nl hecht waarde aan het vertrouwen dat onze gebruikers en klanten in ons stellen wanneer ze ons toegang geven tot hun persoonsgegevens. In het Privacybeleid wordt beschreven wat we doen om dat vertrouwen te behouden en die gegevens te beschermen.

Dit Privacybeleid zet met name uiteen hoe wij Persoonsgegevens en niet- persoonsgebonden gegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken wanneer u de online en/of mobiele diensten en websites van Zelfstandigwerkendkok.nl bezoekt of gebruikt of software gebruikt die Zelfstandigwerkendkok.nl verstrekt voor of in verband met dergelijke diensten of websites (gezamenlijk de ‘Website’).Het is onze voornaamste missie om Werkzoekenden aan geweldige banen te helpen en om Werkgevers aan geweldige kandidaten te helpen.

 

 • De Zelfstandigwerkendkok.nl-entiteiten die verantwoordelijk zijn voor uw gegevens

 

Alle verwijzingen naar Werkzoekende en Werkgever worden gedefinieerd als bedoeld in de Inleiding van de algemene voorwaarden van Zelfstandigwerkendkok.nl.

In dit artikel wordt vastgesteld welke Zelfstandigwerkendkok.nl-entiteit handelt als de verwerkingsverantwoordelijke voor uw Persoonsgegevens (zoals gedefinieerd in artikel 1.2) die zijn verstrekt aan, of verzameld door of voor, of verwerkt met betrekking tot onze Website.

Voor Werkzoekenden verwijst ‘Zelfstandigwerkendkok.nl’ of ‘wij’/’we’ in dit

Privacybeleid naar Zelfstandigwerkendkok.nl.

 

Voor Werkgevers verwijst ‘Zelfstandigwerkendkok.nl’ of ‘wij’/’we’ naar Zelfstandigwerkendkok.nl, Inc. als u een Werkgever bent als wervingsservices van Zelfstandigwerkendkok.nl aan u worden geleverd. Zelfstandigwerkendkok.nl is verwerkingsverantwoordelijke voor de Persoonsgegevens die we verwerken, tenzij anders vermeld in deze voorwaarden of voorzien in een aparte overeenkomst.

 

 • Persoonsgegevens en niet-persoonsgebonden gegevens

 

Persoonsgegevens (‘Persoonsgegevens’) zijn alle gegevens die betrekking hebben

op een geïdentificeerd of identificeerbaar individu en niet-persoonsgebonden gegevens (‘Niet-persoonsgebonden gegevens’) zijn alle gegevens die u niet identificeren als een specifiek individu. Houd er rekening mee dat

Zelfstandigwerkendkok.nl zich altijd aan de geldende wettelijke definitie zal houdenbij het bepalen wat wel en wat geen Persoonsgegevens zijn binnen de context van

dit Privacybeleid. Als in dit Privacybeleid wordt verwezen naar ‘informatie’ of ‘uw informatie’, kan dit betrekking hebben op zowel Persoonsgegevens als Niet- persoonsgebonden gegevens.

 

 • De reikwijdte van het Privacybeleid van Zelfstandigwerkendkok.nl

 

Dit Privacybeleid dekt uitsluitend gegevens die wij verzamelen via de Website en geen andere verzameling of verwerking van gegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verzamelen van gegevens door een gelieerde onderneming of

externe partij, inclusief externe beheerders van webpagina’s waarnaar de Website is gekoppeld en informatie die wij offline verzamelen of via websites, producten of diensten die geen directe koppeling naar dit Privacybeleid weergeven.

Wij kunnen soms via meldingen op onze Website verwijzen naar dit Privacybeleid, zoals op webpagina’s voor specifieke doeleinden, in mobiele toepassingen of in andere bronnen, bijvoorbeeld als wij u uitnodigen om ideeën in te sturen om onze Website te verbeteren. Dit Privacybeleid is van toepassing op gegevens die wij verzamelen via speciale middelen zoals opgenomen in de specifieke mededeling (bijvoorbeeld met betrekking tot de soorten gegevens die wij verzamelen of het gebruik of de openbaarmaking ervan door ons). Zelfstandigwerkendkok.nl kan dit Privacybeleid op elk moment aanpassen.

 

 • Wijzigingen in het Privacybeleid

 

Ga naar ‘Laatst bijgewerkt’ bovenaan deze pagina om te bekijken wanneer dit Privacybeleid voor het laatst is bijgewerkt. Wijzigingen aan dit Privacybeleid zijn van kracht vanaf de datum bij ‘Laatst bijgewerkt’ die hierboven staat. Als u gebruikmaakt van de Website of gegevens aan ons verstrekt nadat de wijzigingen zijn doorgevoerd, gaan wij ervan uit dat u het gewijzigde Privacybeleid heeft geaccepteerd. Als Zelfstandigwerkendkok.nl op de Website verzamelde Persoonsgegevens gaat gebruiken op een manier die wezenlijk verschilt van de manier die ten tijde van de verzameling gold, stelt Zelfstandigwerkendkok.nl gebruikers hiervan 30 dagen van tevoren op de hoogte via e-mail en/of door een aankondiging te plaatsen op de Website van Zelfstandigwerkendkok.nl of op een andere manier, zoals wetteliijk is vereist.

 

 • Hoe Zelfstandigwerkendkok.nl omgaat met privacy en de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

 

In dit Privacybeleid wordt uitvoerig beschreven hoe Zelfstandigwerkendkok.nl uw gegevens verwerkt. Klik hier voor meer informatie over hoe Zelfstandigwerkendkok.nl omgaat met privacy en de AVG.
 • Verzamelde informatie

 

U verstrekt verschillende soorten informatie om Zelfstandigwerkendkok.nl in staat te stellen onze diensten, producten en functies aan u te leveren.

Zelfstandigwerkendkok.nl koppelt deze informatie aan uw cv en account om uw Zelfstandigwerkendkok.nl-profiel te maken.

 

 • Informatie die u verstrekt aan Zelfstandigwerkendkok.nl

 

 • Vanuit uw account

 

We verzamelen gegevens over u als u een Zelfstandigwerkendkok.nl-account aanmaakt, informatie aanvraagt, u aanmeldt voor een dienst, deelneemt aan een enquête, een beoordeling of review plaatst, een vraag of antwoord plaatst, een cv plaatst, een Zelfstandigwerkendkok.nl-assessment voltooit, bestanden uploadt of anderszins actief gegevens naar onze Website verstuurt. Deze gegevens kunnen onder andere omvatten, maar zijn niet beperkt tot uw gebruikersnaam, wachtwoord, voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer (inclusief mobiel telefoonnummer), adres, geslacht, beroep, interesses, berichten die u verstuurt naar andere gebruikers en andere gegevens die zijn opgenomen in een ingediend profiel of cv, met inbegrip van maar niet beperkt tot sollicitatiedocumenten en antwoorden op screeningsvragen ingediend bij Werkgevers via Zelfstandigwerkendkok.nl en antwoorden op enquêtes die naar u zijn verstuurd. Deze informatie wordt mogelijk gekoppeld aan uw profiel. U kunt uw specifieke locatiegegevens verstrekken wanneer u deze zelf verstrekt in de Zelfstandigwerkendkok.nl-apps (zoals gedefinieerd in de Inleiding van de algemene voorwaarden van Zelfstandigwerkendkok.nl) zodat u relevantere vacatures kunt vinden (inclusief van de locatiedienst op uw mobiele apparaat wanneer u toestemming verleent aan een Zelfstandigwerkendkok.nl-app), of wanneer u een foto verstuurt naar Job Spotter die de locatiegegevens verstrekt van waar de foto is gemaakt.

Zelfstandigwerkendkok.nl vraagt in een dergelijk geval om uw toestemming. Pas als u toestemming verleent, vindt de verwerking plaats.

 • Via uw activiteiten op Zelfstandigwerkendkok.nl

 

Bovendien kan Zelfstandigwerkendkok.nl als onderdeel van de standaardwerking van de Website informatie verzamelen en analyseren over uw computer of mobiele apparaat en de acties die u onderneemt op de Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw cv, uw zoekopdrachten op Zelfstandigwerkendkok.nl, de functies waar u op zoekt, klikt of solliciteert, waar deze vacatures zich bevinden, gewenst(e) salaris of ervaring, de algemene salarisschaal of het ervaringsniveau van de bekeken vacatures (indien aangegeven), de tijd die u op de Website en op elke pagina doorbrengt, paginabezoeken, clicks of tikken, sessieactiviteit, browsertype,besturingssysteem, soort apparaat, MAC-adres, IP-adres en de domeinnaam vanaf waar u de Website heeft bezocht.

 • Bij het gebruik van automatische telefoonscreening

 

Als u een geautomatiseerd telefoonscreeningsproduct gebruikt, zal Zelfstandigwerkendkok.nl uw antwoorden op de screeningsvragen van een Werkgever opnemen en opslaan en uw antwoorden doorsturen naar de Werkgever. Als u gebruikt wilt maken van dit product, stemt u er bij voorbaat mee in dat Zelfstandigwerkendkok.nl de opname kan beluisteren en analyseren in overeenstemming met dit Privacybeleid.

 • Wanneer u Werkgeversinformatie verstrekt

 

Als u een Werkgever bent, kan Zelfstandigwerkendkok.nl u verzoeken om bepaalde Persoonsgegevens te verstrekken om uw account te verifiëren. Deze gegevens kunnen bestaan uit, maar zijn niet beperkt tot uw RSIN nummer, bedrijfsregistratienummer, een elektriciteitsrekening, de naam en het e-mailadres van een vertegenwoordiger van de Werkgever.

Deze informatie wordt alleen gebruikt voor interne doeleinden, met uitzondering van verzoeken van de politie of een gerechtelijk bevel. We verzamelen ook betalingsinformatie voor betalingsdiensten.

 

 • Gegevens die worden verzameld als u solliciteert op vacatures of Zelfstandigwerkendkok.nl bezoekt via bepaalde externe websites

 

 • Wanneer u solliciteert op bepaalde externe websites

 

Zelfstandigwerkendkok.nl kan ook gegevens verzamelen over websites en webpagina’s die u bezoekt via onze mobiele software of, bij gebruik van Zelfstandigwerkendkok.nl for Chrome, over vacatures die u opslaat, notities of sollicitatiestatussen die u opslaat of bijwerkt, of gegevens over hoe u omgaat met websites of andere handelingen die u op zulke websites verricht, waaronder URL’s van de websites die u bezoekt. We doen dit om de Werkzoekende in staat te stellen om een overzicht bij te houden van bepaalde interessante Vacatures, om een sollicitatieformulier op een externe website te vinden, om een Werkzoekende de mogelijkheid te bieden om delen van dit formulier automatisch in te vullen met Zelfstandigwerkendkok.nl CV, of om een sollicitatie te bevestigen. Met Zelfstandigwerkendkok.nl for Chrome kan Zelfstandigwerkendkok.nl ook gegevens verzamelen over de typen vacatures en productfuncties van Zelfstandigwerkendkok.nl die u interessant vindt. Op die manier kunnen we zoekopdrachten naar vacatures, aanbevelingen voor vacatures en productfuncties voor u verbeteren.
Wanneer u op bepaalde Websites van externe partijen solliciteert op een vacature, kan Zelfstandigwerkendkok.nl ook gegevens ontvangen over de status van uw sollicitatie en de beslissingen die zijn genomen door de Werkgever voor het verwijderen van uw sollicitatie, bijvoorbeeld of de sollicitatie tot de gespreksfase is gekomen en of een baanaanbod is geaccepteerd of geweigerd. Met deze gegevens krijgt Zelfstandigwerkendkok.nl beter inzicht in de effectiviteit van onze Website en de functies op de website. Zelfstandigwerkendkok.nl gebruikt deze gegevens om de producten en diensten die we aan Werkzoekenden en Werkgevers bieden te verbeteren, en zoals anders staat beschreven in artikel 4 van dit Privacybeleid.

 • Wanneer u inlogt bij Zelfstandigwerkendkok.nl of Zelfstandigwerkendkok.nl gebruikt via bepaalde externe websites

U kunt ook een account aanmaken of u aanmelden bij uw Zelfstandigwerkendkok.nl-account via externe websites zoals Facebook of Google. Als u nog geen Zelfstandigwerkendkok.nl-account heeft, maar u aanmeldt bij Zelfstandigwerkendkok.nl met uw Facebook of Google-account, maakt u automatisch een Zelfstandigwerkendkok.nl-account aan met het adres dat u ook voor uw Facebook of Google-account heeft gebruikt. Als u ermee instemt om deze informatie aan Zelfstandigwerkendkok.nl te verstrekken, wordt u geverifieerd door Facebook of Google en doorverwezen naar de Website van Zelfstandigwerkendkok.nl. Houd er rekening mee dat als u zich aanmeldt voor Zelfstandigwerkendkok.nl met uw Facebook- of Google-account, Facebook of Google een cookie zal plaatsen om u te verifiëren als Facebook- of Google- gebruiker.

Door Zelfstandigwerkendkok.nl te bezoeken via uw Facebook- of Google-account, geeft u aan te begrijpen dat Facebook of Google bepaalde gegevens zoals opgenomen in de bovenstaande paragraaf zullen delen om u te verifiëren, zodat u de Website veilig kunt gebruiken. U kunt dit te allen tijde stopzetten via uw Facebook- of Google-account. Deze informatie wordt gezien als Zelfstandigwerkendkok.nl-accountinformatie voor uw gebruik van de Website.

U kunt de koppeling tussen uw Facebook- of Google-account en uw Zelfstandigwerkendkok.nl-account te allen tijde verbreken via de privacyinstellingen van uw Facebook- of Google-account. Facebook en Google kunnen u ook om toestemming vragen om bepaalde andere gegevens te delen met Zelfstandigwerkendkok.nl, met inbegrip van maar niet beperkt tot uw naam, profielfoto, openbare profielgegevens en uw e-mailadres. Wanneer u deze toestemming verleent, worden de gevraagde gegevens gedeeld met Zelfstandigwerkendkok.nl. Zelfstandigwerkendkok.nl kan deze gegevens gebruikenom Diensten aan u te leveren, zoals het invullen van uw Zelfstandigwerkendkok.nl- profiel. De gedeelde gegevens blijven gekoppeld aan uw Zelfstandigwerkendkok.nl- profiel totdat u de koppeling wijzigt of verwijdert.

HOUD ER REKENING MEE DAT UW RELATIE MET FACEBOOK, GOOGLE OF EEN ANDERE EXTERNE WEBSITE UITSLUITEND WORDT BEPAALD DOOR UW OVEREENKOMST MET DEZE EXTERNE WEBSITE.

 

 • Andere Persoonsgegevens die externe partijen aan Zelfstandigwerkendkok.nl kunnen verstrekken

 

Andere Persoonsgegevens die Zelfstandigwerkendkok.nl kan verkrijgen uit andere externe bronnen, worden door Zelfstandigwerkendkok.nl verwerkt in overeenstemming met dit Privacybeleid en alle toepasselijke wetgeving.

 

 • Opslag van uw gegevens

 

Zelfstandigwerkendkok.nl bewaart uw Persoonsgegevens zolang als vereist is om onze diensten te bieden, of totdat u ons vraagt om uw Persoonsgegevens te verwijderen. Als een Werkgever bijvoorbeeld een sollicitatie in het kandidaatdashboard op Zelfstandigwerkendkok.nl verwijdert, kan Zelfstandigwerkendkok.nl informatie die is gekoppeld aan die sollicitatie verwijderen. Een ander voorbeeld: nadat een sollicitatie is ontvangen door een Werkgever, kan Zelfstandigwerkendkok.nl een kopie van die sollicitatie gedurende een beperkte tijd bewaren en deze later verwijderen. Mogelijk is het vereist dat we bepaalde gegevens bewaren om te voldoen aan lokale wetgeving.

Als u een Zelfstandigwerkendkok.nl-account aanmaakt, worden uw gegevens verzameld, opgeslagen en gekoppeld aan het e-mailadres van uw account. Als Zelfstandigwerkendkok.nl bijvoorbeeld via een mobiel apparaat wordt bezocht, kan Zelfstandigwerkendkok.nl de Werkzoekende relevante vacatures tonen die zich op dat moment in dezelfde postcode bevinden als het apparaat. Deze verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de doeleinden uiteengezet in artikel 4, 5 en 9 van dit Privacybeleid, voor zover van toepassing.

Zelfstandigwerkendkok.nl kan ook de informatie uiteengezet in artikel 2 van het Privacybeleid opslaan op zijn apparatuur of de apparatuur van externe partijen waarmee Zelfstandigwerkendkok.nl een relatie heeft. Deze opslagdiensten zijn passend beveiligd zoals vereist door toepasselijke regelgeving.

 

 • Welke Persoonsgegevens zijn vereist

 

Wanneer u Persoonsgegevens verstrekt, zal Zelfstandigwerkendkok.nl aangeven of deze vereist zijn voor de levering van specifieke diensten of functies aan u. Indienvereiste Persoonsgegevens niet door u worden verstrekt, zullen de specifieke functies of diensten mogelijk niet aan u beschikbaar worden gesteld.

 

 • Rechtsgronden voor het verzamelen van Persoonsgegevens

 

Zelfstandigwerkendkok.nl verzamelt en verwerkt uw Persoonsgegevens op basis van verschillende rechtsgronden, afhankelijk van de aard van de Persoonsgegevens die worden verstrekt en hoe deze worden verwerkt. Meer informatie hierover vindt u hieronder.

 • Uitvoering van een overeenkomst

 

Sommige Persoonsgegevens die door Zelfstandigwerkendkok.nl worden verwerkt, zijn nodig voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om stappen te ondernemen op het verzoek van de gebruiker voordat een overeenkomst wordt aangegaan. Een voorbeeld hiervan is wanneer Zelfstandigwerkendkok.nl de sollicitatie van een Werkzoekende naar een Werkgever stuurt.

 • Rechtmatig belang

 

Een tweede rechtsgrond van Zelfstandigwerkendkok.nl voor andere soorten verwerking van uw Persoonsgegevens is de noodzaak ervan voor de rechtmatige belangen van Zelfstandigwerkendkok.nl. Een voorbeeld van een dergelijk rechtmatig belang is het versturen van marketingberichten over onze producten en diensten, of als wij denken dat er een redelijke verwachting bestaat dat wij een specifiek soort verwerking voor u zullen uitvoeren, of indien dergelijke verwerking strikt noodzakelijk is voor het detecteren en voorkomen van fraude. Een ander voorbeeld is dat Zelfstandigwerkendkok.nl uw Persoonsgegevens deelt met aan Zelfstandigwerkendkok.nl gelieerde bedrijven, zoals beschreven in artikel 4.13 hieronder. Zelfstandigwerkendkok.nl zal alleen een beroep doen op dergelijke rechtsgronden indien een evaluatie is uitgevoerd waarbij de belangen en de rechten van de betrokken partijen zijn beoordeeld en de verwerking noodzakelijk is om onze diensten, producten en functies aan u te leveren.

 • Naleving van een wettelijke verplichting

 

Een derde rechtsgrond voor bepaalde vormen van verwerking is als er een noodzaak bestaat om Zelfstandigwerkendkok.nl in staat te stellen om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Een voorbeeld hiervan is als Zelfstandigwerkendkok.nl zakelijke documentatie voor vaste perioden moet bewaren om te voldoen aan lokale wettelijke voorschriften.

 • Toestemming
In sommige situaties heeft Zelfstandigwerkendkok.nl uw toestemming nodig voor het verwerken van uw Persoonsgegevens. Als Zelfstandigwerkendkok.nl uw toestemming nodig heeft voor het verzamelen en verwerken van bepaalde Persoonsgegevens, vragen wij om uw toestemming wanneer u de gegevens verstrekt en vindt deze verwerking alleen plaats als u toestemming heeft gegeven. We vragen bijvoorbeeld om uw toestemming wanneer u locatiegegevens verstrekt in de Zelfstandigwerkendkok.nl-apps zodat u relevantere vacatures kunt vinden (inclusief van de locatiedienst op uw mobiele apparaat wanneer u toestemming verleent aan een Zelfstandigwerkendkok.nl-app). U kunt uw toestemming intrekken zoals beschreven in artikel 10 van dit Privacybeleid (waar van toepassing).

 • Beperkingen voor gebruik

 

 • Het sluiten van een account voor Werkzoekenden door een Werkzoekende

 

Indien een Werkzoekende een account sluit, heeft de Werkzoekende geen toegang meer tot de gegevens die wij ter beschikking stellen aan die accountnaam, met inbegrip van maar niet beperkt tot de zoekgeschiedenis, voorkeuren voor vacatures zoeken, opgeslagen vacatures, vacatures waarop de Werkzoekende heeft gesolliciteerd, Vacature-alerts, cv en andere gegevens die aan het account zijn gekoppeld. Indien de Werkzoekende hetzelfde e-mailadres gebruikt bij het aanmaken van een nieuw account, worden de gegevens van het vorige account niet opnieuw beschikbaar gesteld aan de Werkzoekende. Houd er ook rekening mee dat wanneer u als Werkzoekende uw account sluit, dit ertoe kan leiden dat u geen toegang meer heeft tot alle Zelfstandigwerkendkok.nl-producten en de functie ‘Inloggen met Zelfstandigwerkendkok.nl’ op bepaalde externe websites niet meer kunt gebruiken.

Zelfstandigwerkendkok.nl behoudt zich het recht voor om alle materialen in een gesloten account te bewaren indien dit nodig is om zijn rechten te beschermen voor zover wettelijk is toegestaan (bijvoorbeeld om een verslag over een geschil te bewaren) of om te voldoen aan zijn verplichtingen onder lokale wetgeving (bijvoorbeeld op verzoek van wetshandhavers). Een gesloten account betekent niet dat alle gegevens worden verwijderd uit de systemen van Zelfstandigwerkendkok.nl, alhoewel ze niet direct beschikbaar zullen zijn via het originele account van de Werkzoekende. Wanneer de Werkzoekende op de knop ‘Mijn account sluiten’ in het dashboard klikt, begint Zelfstandigwerkendkok.nl binnen 24 uur met het verwerken van deze opdracht en zal Zelfstandigwerkendkok.nl dit binnen 40 dagen afronden.

Indien Werkzoekenden de eigen Persoonsgegevens die door Zelfstandigwerkendkok.nl worden bewaard, willen bekijken of verwijderen, kunnen zij de stappen volgen die zijn opgenomen in artikel 10 van dit Privacybeleid en zal dit verzoek worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.
 • Het sluiten van een Werkgeversaccount door een Werkgever

 

Werkgevers kunnen te allen tijde een account sluiten door contact op te nemen met de adviseurs van Zelfstandigwerkendkok.nl. Houd er rekening mee dat Zelfstandigwerkendkok.nl zakelijke documentatie met betrekking tot het account moet bewaren om te voldoen aan zijn wettelijke verplichtingen. Indien een vertegenwoordiger van de Werkgever zijn of haar Persoonsgegevens die door Zelfstandigwerkendkok.nl worden bewaard, wil bekijken of verwijderen, kan hij/zij de stappen volgen die zijn opgenomen in artikel 10 van dit Privacybeleid en zal dit verzoek worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving.

 

 • Het verwijderen van een sollicitatie door de Werkzoekende

 

Indien een Werkzoekende een sollicitatie wil verwijderen van de Website van Zelfstandigwerkendkok.nl, raden wij aan om direct contact op te nemen met de potentiële Werkgever om de sollicitatie te laten verwijderen. Voor sollicitaties (met bijbehorende documentatie) die door de Werkzoekende worden ingediend bij een Werkgever via Zelfstandigwerkendkok.nl (waaronder het gebruik van de knop ‘Direct Solliciteren’), geldt het volgende: 1) Uw sollicitaties en de documentatie worden beheerd door een Werkgever. 2) Wij kunnen u verwijzen naar deze Werkgever voor verzoeken om Persoonsgegevens te verwijderen indien deze door de Werkgever worden bewaard. 3) Zelfstandigwerkendkok.nl is afhankelijk van de Werkgever of de vertegenwoordiger van deze Werkgever voor het juiste adres voor alle sollicitaties.

 

 • Indien de contactgegevens van de Werkgever incorrect zijn

 

Indien het opgegeven digitale adres incorrect is, worden uw sollicitatiedocumenten niet naar de beoogde ontvanger van de sollicitatie verstuurd.

Zelfstandigwerkendkok.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor dergelijke sollicitaties. Als u geen sollicitatiedocumenten op deze manier wilt versturen, moet u ze direct naar de Werkgever verzenden.

 

 • @Zelfstandigwerkendkok.nl mail-adressen

 

Als u communiceert via het berichtensysteem van Zelfstandigwerkendkok.nl, ziet u een e-mailadres met het domein @Zelfstandigwerkendkok.nl. U begrijpt dat u geen eigendomsrechten voor deze e-mailadressen heeft, dat ze specifiek op vacatures van werkgevers betrekking hebben en dat ze eigendom zijn van Zelfstandigwerkendkok.nl. De naam die aan uw account of de sollicitatie is gekoppeld, wordt in het berichtensysteem van Zelfstandigwerkendkok.nl getoond in het veld ‘Aan:’ of ‘Van:’.Daarnaast heeft het bovenstaande betrekking op ieder e- mailadres dat aan een e-mailwisseling wordt toegevoegd tijdens communicatie via het berichtensysteem van Zelfstandigwerkendkok.nl. Als nieuwe ontvangers toevoegt aan een e-mailwisseling via het berichtensysteem vanZelfstandigwerkendkok.nl, wijzen we aan de nieuwe ontvangers ook een adres bij @Zelfstandigwerkendkok.nl toe. Houd er rekening mee dat e-mails waarin een e- mailadres met het domein @Zelfstandigwerkendkok.nl voorkomt, worden opgeslagen in ons systeem. Stuur geen berichten naar een e-mailadres met het domein @Zelfstandigwerkendkok.nl als u niet wilt dat dit gebeurt.

Houd er ook rekening mee dat dit berichtensysteem en het doorstuursysteem afhankelijk zijn van de functionaliteit van externe leveranciers en dat er technische vertragingen kunnen optreden bij deze leveranciers van e-maildiensten.

 

 • Minimumleeftijd van onze gebruikers

 

De Website mag niet worden gebruikt door personen onder de 16 jaar. Als lokale wetgeving echter een andere minimumleeftijd vereist om de diensten van Zelfstandigwerkendkok.nl op de Website wettelijk te kunnen gebruiken, geldt die andere leeftijd als de van toepassing zijnde minimumleeftijd. In alle rechtsgebieden buiten de Europese Unie moet u, als u jonger bent dan 18 of nog niet meerderjarig bent in uw rechtsgebied, Zelfstandigwerkendkok.nl gebruiken onder toezicht van een ouder, wettelijke voogd of verantwoordelijke volwassene.

Zelfstandigwerkendkok.nl implementeert diverse maatregelen om te voorkomen dat personen die niet voldoen aan de minimumleeftijd en andere van toepassing zijnde leeftijdsvereisten, toegang krijgen tot de diensten van Zelfstandigwerkendkok.nl.

 • Doeleinden, gebruik en openbaarmaking van gegevens

 

We kunnen alle gegevens, waaronder Persoonsgegevens, die op basis van dit Privacybeleid worden verzameld, gebruiken voor de doeleinden uiteengezet in artikel 4, 5 en 9 van dit Privacybeleid, voor zover van toepassing.

Zelfstandigwerkendkok.nl koppelt Persoonsgegevens aan uw Zelfstandigwerkendkok.nl-profiel zodat de activiteiten die in dit Privacybeleid worden beschreven, kunnen worden uitgevoerd. Zelfstandigwerkendkok.nl gebruikt deze informatie om Werkzoekenden te helpen werk te vinden en om Werkgevers te helpen om kandidaten te vinden. Om dit te kunnen doen, gebruiken wij uw Persoonsgegevens om:

 1. onze diensten, producten en functies aan u te leveren, om Werkzoekenden te helpen werk te vinden en om Werkgevers te helpen kandidaten te vinden;
 2. deze diensten, producten en functies te meten en te verbeteren;

 

 1. onze gebruikers te beschermen en klantenservice te verlenen.

 

Meer informatie over deze doeleinden, het gebruik en de openbaarmaking van uw gegevens wordt hieronder uiteengezet.
 • Een account aanmaken, verzending van Vacature-alerts en ander promotiemateriaal

 

Indien en voor zover wettelijk toegestaan, kan Zelfstandigwerkendkok.nl uw contactgegevens gebruiken om (i) een account aan te maken, (ii) u Vacature-alerts te sturen en (iii) u informatie over Zelfstandigwerkendkok.nl te sturen, waaronder promotiemateriaal. Zelfstandigwerkendkok.nl kan externe partners inzetten om deze activiteiten namens Zelfstandigwerkendkok.nl uit te voeren.

Een Vacature-alert bestaat uit een e-mail waarvoor u zich aanmeldt met Vacatures die bij een zoekopdracht horen. Een bedrijfsalert is een type Vacature-alert met Vacatures en andere informatie die u heeft aangevraagd met betrekking tot een bedrijf. Vacature-alerts kunnen ook het volgende bevatten: vacatures die Zelfstandigwerkendkok.nl aanraadt, Zelfstandigwerkendkok.nl Targeted Ads, bedrijven die u wellicht wilt volgen of andere acties die u op de Website kunt ondernemen. Zelfstandigwerkendkok.nl kan de frequentie van Vacature-alerts aanpassen.

Zelfstandigwerkendkok.nl kan uw gegevens ook delen met externe partijen (waaronder beheerders van externe websites en/of sociale-netwerksites) om u getargete advertenties en andere op u afgestemde content te tonen. Dergelijke advertenties hebben alleen betrekking op de diensten, producten en functies van Zelfstandigwerkendkok.nl die zich richten op het helpen van Werkzoekenden om een baan te vinden en op het helpen van Werkgevers om kandidaten te vinden. Raadpleeg artikel 10.3 van dit Privacybeleid als u geen marketingberichten van Zelfstandigwerkendkok.nl wilt ontvangen.

 

 • Relevante zoekresultaten en aanbevolen vacatures

 

Om onze diensten, producten en functies te verbeteren, kan Zelfstandigwerkendkok.nl gebruikmaken van uw eerdere zoekopdrachten en browsergeschiedenis (zoals de vacatures waarop u klikt) of sollicitatiedocumenten en antwoorden op screeningsvragen om u te identificeren en de relevante zoekresultaten te bepalen en u aanbevolen vacatures te tonen, of om contact met u op te nemen over vacatures waarin u mogelijk geïnteresseerd bent. We kunnen ook profielgegevens gebruiken om uw ervaring op de Website op u toe te spitsen, om u content te tonen waarin u mogelijk geïnteresseerd bent, en om content te laten zien die aansluit op uw voorkeuren. Zelfstandigwerkendkok.nl kan voor dezelfde zoekopdracht andere zoekresultaten genereren en heeft volledige zeggenschap met betrekking tot de vacatures die Zelfstandigwerkendkok.nl genereert voor een bepaalde zoekopdracht.
 • Uw contactgegevens

 

Als u contactgegevens aan Zelfstandigwerkendkok.nl verstrekt (zoals uw naam en e- mailadres) en andere vormen van Persoonsgegevens en Niet-persoonsgebonden gegevens, stemt u ermee in dat Zelfstandigwerkendkok.nl deze informatie mag gebruiken voor de doeleinden uiteengezet in artikel 4, 5 en 9, voor zover van toepassing. U stemt er in het bijzonder mee in dat Zelfstandigwerkendkok.nl als onderdeel van zijn dienstverlening met u mag communiceren of namens een externe partij contact met u mag opnemen via uw Zelfstandigwerkendkok.nl- account of andere middelen zoals e-mail, telefoon (inclusief mobiele telefoon) of post, onder meer via het gebruik van de contactgegevens die u heeft verstrekt aan Zelfstandigwerkendkok.nl of die Zelfstandigwerkendkok.nl op een andere wijze heeft verkregen van externe bronnen.

 

 • Uw cv-gegevens

 

Uw gegevens, waaronder Persoonsgegevens, worden op de Website geplaatst als u een cv uploadt of bewerkt en worden onderdeel van uw Zelfstandigwerkendkok.nl- profiel. Zelfstandigwerkendkok.nl behoudt zich het recht voor om externe partijen kosten in rekening te brengen om toegang te krijgen tot uw gegevens, waaronder Persoonsgegevens, als onderdeel van zijn diensten. Zelfstandigwerkendkok.nl kan op basis van uw instructies uw cv ook doorsturen naar externe partijen als u solliciteert op een vacature. De mate waarin uw gegevens beschikbaar worden gesteld aan externe partijen, is afhankelijk van uw privacyinstellingen op Zelfstandigwerkendkok.nl, in overeenstemming met dit Privacybeleid. Wanneer een Werkzoekende een profiel maakt op Zelfstandigwerkendkok.nl, wordt het cv standaard ingesteld op openbaar. De Werkzoekende kan zijn of haar privacyinstellingen op elk gewenst moment wijzigen. Dit wordt hieronder beschreven.

 • Privé-cv’s

 

Privé-cv’s worden alleen beschikbaar gesteld aan degenen aan wie de Werkzoekende een sollicitatie of zijn of haar cv heeft gestuurd. In dergelijke gevallen maakt u uw cv, uw naam en andere Persoonsgegevens die in uw cv zijn opgenomen, beschikbaar voor externe partijen. Deze externe partijen hebben wellicht interesse in u als mogelijke medewerker en kunnen uw cv naar andere partijen doorsturen.

 • Openbare cv’s

 

Openbare cv’s zijn beschikbaar voor iedereen die toegang heeft tot de applicatie Cv’s zoeken van Zelfstandigwerkendkok.nl en kunnen worden bekeken door andere Zelfstandigwerkendkok.nl-gebruikers. Hiermee vergroot u de zichtbaarheid van dit cv en helpt u Zelfstandigwerkendkok.nl om werk voor u te vinden. Een openbaar cv isook beschikbaar voor iedereen die de gekoppelde URL opent en voor Werkgevers waarvan u de Bedrijfspagina volgt. In dergelijke gevallen maakt u uw cv, uw naam en andere Persoonsgegevens die in uw cv zijn opgenomen, beschikbaar voor externe partijen. Deze externe partijen hebben wellicht interesse in u als mogelijke medewerker en kunnen uw cv naar andere partijen doorsturen.

Als u een openbaar cv plaatst, kan dit worden opgenomen in zoekmachines en worden weergegeven als iemand op uw naam zoekt. Dit betekent dat externe partijen de Persoonsgegevens in uw cv kunnen bekijken en partijen die geen relatie hebben met Zelfstandigwerkendkok.nl en waarvoor Zelfstandigwerkendkok.nl niet verantwoordelijk is, ongevraagd contact met u kunnen opnemen. Als u een openbaar cv op Zelfstandigwerkendkok.nl plaatst, moet u zich realiseren dat, hoewel Zelfstandigwerkendkok.nl uitdrukkelijk het scannen van informatie van zijn Website verbiedt, elk openbaar cv openbare informatie is en de inhoud door een externe partij in strijd met deze voorwaarden kan worden gekopieerd.

U kunt Zelfstandigwerkendkok.nl toestemming geven om in sommige situaties uw naam uit uw openbare cv te verwijderen. Zelfstandigwerkendkok.nl kan tevens onder bepaalde omstandigheden de weergave van uw cv van openbaar in privé veranderen om de kwaliteit van de cv-database te waarborgen.

Als u een openbaar cv heeft, kan Zelfstandigwerkendkok.nl informatie uit uw cv gebruiken om een formulier of sollicitatie volledig of gedeeltelijk automatisch in te vullen. Als u bijvoorbeeld Zelfstandigwerkendkok.nl Chat gebruikt, wordt uw naam uit uw cv mogelijk weergegeven in de berichten.

Houd er rekening mee dat Cv’s zoeken nog niet op alle markten is gelanceerd. Als u zich op een markt bevindt waar Cv’s zoeken nog niet is gelanceerd, wordt uw cv beschikbaar voor iedereen die de gekoppelde URL bezoekt als u het cv instelt op

openbaar. Cv’s die zijn ingesteld op openbaar, kunnen worden opgezocht wanneer

Cv’s zoeken wordt gelanceerd op uw markt.

 

 • De privacyinstellingen van uw cv wijzigen

 

Wanneer u uw cv op Zelfstandigwerkendkok.nl plaatst, is het standaard openbaar. U kunt dit te allen tijde aanpassen via uw privacyinstellingen op Zelfstandigwerkendkok.nl. Houd er echter rekening mee dat u uw cv van openbaar naar privé kunt zetten, maar dat Zelfstandigwerkendkok.nl geen garanties kan geven betreffende hoe vaak externe zoekmachines hun caches bijwerken. Deze kunnen dus de informatie van uw cv blijven bevatten. Daarnaast hebben Werkgevers die uw cv hebben opgeslagen toen het openbaar was, mogelijk nog steeds toegang tot uw cv, zelfs nadat u dit heeft aangepast naar privé.
 • Werkzoekenden aan Werkgevers koppelen

 

U erkent dat Zelfstandigwerkendkok.nl mag bepalen of bepaalde woorden in uw cv en het cv van een andere persoon overeenkomen met de woorden in sommige vacatureteksten en vice versa om de Website en andere producten of diensten van Zelfstandigwerkendkok.nl te verbeteren (waaronder door mogelijk relevante vacatureteksten en cv’s te tonen of anderszins beschikbaar te stellen aan Werkzoekenden en Werkgevers).

Zelfstandigwerkendkok.nl kan de informatie verzameld krachtens dit Privacybeleid, waaronder Persoonsgegevens, ook verstrekken aan Werkgevers die contact met u willen opnemen. U stemt in met het verstrekken van uw gegevens aan een Werkgever door op een vacature te solliciteren, door screeningsvragen te beantwoorden, door uw contactgegevens te verstrekken om uw interesse te tonen, of door te reageren op een bericht van een Werkgever. Zelfstandigwerkendkok.nl kan ook resultaten van Zelfstandigwerkendkok.nl Assessments die u heeft voltooid, delen met Werkgevers indien u met deze bepaling akkoord bent gegaan bij het uitvoeren van het assessment. Zelfstandigwerkendkok.nl mag gegevens die zijn verstrekt via uw Zelfstandigwerkendkok.nl CV, ook gebruiken om sollicitatiegegevens voor u vooraf in te vullen en voor vergelijkbare doeleinden.

Als u een Zelfstandigwerkendkok.nl-account of een cv gehost door Zelfstandigwerkendkok.nl heeft, stemt u ermee in dat Zelfstandigwerkendkok.nl contact met u mag opnemen of u of uw openbare cv mag voorstellen aan Werkgevers die mogelijk geïnteresseerd zijn in een persoon die overeenkomt met uw gedrag op Zelfstandigwerkendkok.nl.

Als u zich bevindt in de Verenigde Staten en uw cv op openbaar zet, betekent dit ook dat Zelfstandigwerkendkok.nl alle bovenstaande informatie over u mag delen met recruiters die werken voor of namens Werkgevers. Als u deze informatie niet wilt delen, kunt u uw cv op privé zetten.

 

 • Berichten op Zelfstandigwerkendkok.nl versturen

 

Zelfstandigwerkendkok.nl biedt tweerichtings proxy- en doorstuurservices aan de gebruikers van onze Zelfstandigwerkendkok.nl-producten (‘Doorstuurservice’), met inbegrip van maar niet beperkt tot: Zelfstandigwerkendkok.nl CV, Direct Solliciteren, Een vacature plaatsen, Zelfstandigwerkendkok.nl Chat, Zelfstandigwerkendkok.nl Onboarding, Zelfstandigwerkendkok.nl Text2Apply, Zelfstandigwerkendkok.nl Community, privébellen en andere digitale communicatiediensten, in de vorm van telefoon, tekst, video of audio. Door gebruik te maken van een Doorstuurservice, erkent u dat u Zelfstandigwerkendkok.nl vraagt om deze berichten namens u te versturen. Dit omvat uw cv’s, motivatiebrieven, sollicitaties, berichten, antwoordenop vragenlijsten, reacties, schriftelijke aanbiedingen en andere documenten. Zelfstandigwerkendkok.nl kan leesbevestigingen sturen naar de afzender van een bericht via een doorstuurfunctie waarin wordt aangegeven dat de ontvanger het bericht heeft bekeken.

We verwerken, controleren, beoordelen, bewaren en analyseren deze content, die Persoonsgegevens kan bevatten, onder andere via geautomatiseerde middelen, voor gegevensanalyse, kwaliteitscontrole, afdwingen van de Websiteregels en andere Zelfstandigwerkendkok.nl-beleidsregels, contentbeheer en voor de verbetering van de Website of andere producten of diensten van Zelfstandigwerkendkok.nl. Voorbeelden van dergelijke verbeteringen zijn het verbeteren van de openingssnelheid van berichten door de levering ervan te optimaliseren, het optimaliseren van onze zoekresultaten, het verbeteren van Vacatureplaatsingen, sollicitanten toestaan om hun sollicitaties te beheren nadat ze deze aan Zelfstandigwerkendkok.nl hebben overgedragen, ervoor zorgen dat u persoonlijk relevante productfuncties en berichtgeving aangeboden krijgt en het voorkomen van fraude en spam. Enkele van deze activiteiten worden namens Zelfstandigwerkendkok.nl uitgevoerd door dienstverleners, zoals beschreven in artikel

4.16 van dit Privacybeleid. Als resultaat van deze activiteit, of vanwege technische storingen, kan dergelijke content in bepaalde gevallen worden vertraagd of niet worden geleverd aan de bedoelde ontvanger. Zelfstandigwerkendkok.nl kan (maar is niet verplicht) u in een dergelijk geval op de hoogte stellen. Als u een Doorstuurservice gebruikt of op een andere manier Gebruikerscontent verstrekt via de Website, gaat u akkoord met deze activiteit en erkent u dat deze activiteit noodzakelijk is om de kwaliteit van de Website te behouden en om de Doorstuurservice te kunnen aanbieden.

 

 • Fraude en spam voorkomen

 

Zelfstandigwerkendkok.nl kan de informatie die wordt verzameld krachtens dit Privacybeleid ook gebruiken om problemen met de Website en de dienstverlening van Zelfstandigwerkendkok.nl vast te stellen, om mogelijke frauduleuze of illegale activiteiten te voorkomen en om personen te beschermen tegen andere activiteiten die mogelijk schadelijk zijn voor uzelf of anderen. Zelfstandigwerkendkok.nl kan gegevens van en over u of uw gebruik van Zelfstandigwerkendkok.nl onderzoeken en openbaar maken indien we in goed vertrouwen denken dat een dergelijk(e) onderzoek of openbaarmaking (a) redelijkerwijs noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke procedures (waaronder dagvaardingen, huiszoekingsbevelen, gerechtelijke bevelen), instructies ter handhaving van de wet en bevelen; (b) nuttig is om mogelijk wangedrag in verband met het gebruik van de Website te voorkomen, onderzoeken of identificeren; of (c) ons/onze rechten, reputatie,eigendom, veiligheid of die van het publiek kan beschermen; of (d) mogelijk nodig is om aan vereisten voor de nationale veiligheid te voldoen.

We kunnen gebruikmaken van een verscheidenheid aan methoden om abnormale activiteiten en scherminhoud te detecteren en aan te pakken om misbruik zoals spam en fraude te voorkomen. Deze detectiemethoden zijn echter niet perfect en valse meldingen kunnen voorkomen. Deze inspanningen kunnen soms leiden tot opschorting of beëindiging, die tijdelijk of voor onbepaalde tijd geldt, van bepaalde functies voor sommige gebruikers.

 • Fraude en spam in berichten voorkomen

 

Zelfstandigwerkendkok.nl behoudt zich ook het recht voor om berichten in ons doorstuursysteem te verwijderen als deze in strijd zijn met de Websiteregels of andere voorwaarden van deze overeenkomst. Zelfstandigwerkendkok.nl heeft daarnaast het recht om te onderzoeken of u zich bezighoudt met fraude, spam verstuurt naar Zelfstandigwerkendkok.nl of zijn gebruikers, of anderszins frauduleuze activiteiten begaat op Zelfstandigwerkendkok.nl op welke wijze dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot het onderzoeken van uw functionaliteit door het aanmaken van profielen en namen die van Zelfstandigwerkendkok.nl zijn. Zelfstandigwerkendkok.nl behoudt zich ook het recht voor om informatie die is verzameld via dergelijke onderzoeken, door te sturen naar de politie of een andere externe partij als Zelfstandigwerkendkok.nl er oprecht van overtuigd is dat u de Website gebruikt op een wijze die inbreuk maakt op deze voorwaarden.

Zelfstandigwerkendkok.nl behoudt zich het recht voor om de identiteit van partijen die betrokken zijn bij het doorsturen van e-mails, te verifiëren en bevestigen. Dit omvat, maar is niet beperkt tot het verifiëren van de identiteit van de afzender van een e-mail bij de vertegenwoordigers van de Werkgever die aan het e-mailadres van de betreffende Vacature zijn gekoppeld.

 

 • Betalingen mogelijk maken

 

Als u gegevens over een betaling aan ons verstrekt voor een betaling, gebruikt Zelfstandigwerkendkok.nl deze informatie alleen voor de verwerking van deze betaling en om diensten te verlenen aan uw account.

 

 • Automatisch verwerken van uw Persoonsgegevens

 

Zelfstandigwerkendkok.nl verwerkt Persoonsgegevens automatisch om bepaalde aspecten met betrekking tot een gebruiker te evalueren om de werking van de Website en de diensten te verbeteren, met name door het analyseren en voorspellen van aspecten van persoonlijke voorkeuren of interesses van een gebruiker met betrekking tot de Website en diensten van Zelfstandigwerkendkok.nl.Indien relevant wordt deze verwerking uitgevoerd als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met onze gebruikers, om Zelfstandigwerkendkok.nl in staat te stellen zijn diensten aan Werkzoekenden en Werkgevers aan te bieden, inclusief het analyseren van sollicitaties en cv’s namens Werkgevers, of in andere situaties op basis van toestemming van de gebruiker.

In bepaalde gevallen kan Zelfstandigwerkendkok.nl dankzij deze verwerking bijvoorbeeld Werkzoekenden koppelen aan Werkgevers, Werkzoekenden Vacature- alerts en aanbevolen vacatures sturen waarin de Werkzoekende waarschijnlijk is geïnteresseerd, bepaalde sollicitaties van Werkzoekenden naar een Werkgever sturen, zoekresultaten weergeven, of bepaalde activiteiten voor spam- en fraudedetectie uitvoeren om onze gebruikers te beschermen. Deze verwerking is onderworpen aan de waarborgen beschreven in dit Privacybeleid om de privacy van onze gebruikers te beschermen. U kunt contact opnemen met privacy-dept @ Zelfstandigwerkendkok.nl.com (zonder spaties) om bezwaar te maken tegen mogelijke beslissingen voortvloeiend uit deze automatische verwerking.

 

 • Uw informatie delen met aan Zelfstandigwerkendkok.nl gelieerde entiteiten en websites

 

Het is onze voornaamste missie om werkzoekenden aan geweldige banen te helpen en om werkgevers aan geweldige kandidaten te helpen. We delen deze missie met de aan ons gelieerde ondernemingen. Ter ondersteuning van die missie delen we bepaalde gegevens met onze dochterondernemingen. Op deze gegevensuitwisseling is dit Privacybeleid van toepassing.

Alle gegevens die u met Zelfstandigwerkendkok.nl deelt, kunnen worden gedeeld met alle aan Zelfstandigwerkendkok.nl gelieerde entiteiten, ongeacht waar deze zich bevinden, om u diensten te kunnen verlenen, om de (functionaliteit van de) Website te verbeteren en voor andere doeleinden zoals beschreven in dit Beleid. Door dergelijke informatie te delen, kan Zelfstandigwerkendkok.nl mensen beter helpen banen te vinden en Werkgevers helpen goede kandidaten te vinden. De geleverde diensten en de functionaliteit van de Website zijn zonder dergelijke overdrachten niet mogelijk. Indien u niet wilt dat dergelijke gegevens op deze wijze worden overgedragen, moet u deze Website niet gebruiken.

 • Verbeterde dienstverlening

 

Werkzoekenden krijgen persoonlijkere en betere content, prestaties, functies en diensten op Zelfstandigwerkendkok.nl en op website van aan Zelfstandigwerkendkok.nl gelieerde ondernemingen. Zelfstandigwerkendkok.nl en de aan Zelfstandigwerkendkok.nl gelieerde ondernemingen gebruiken bijvoorbeeld uw eerdere zoek- en browsegeschiedenis (zoals de vacatures waarop u klikt), uw IP-adres of uw cv- of profielinformatie om relevante zoekresultaten en Vacature-alerts vast te stellen en loopbaaninzichten weer te geven en te beheren, zoals bedrijfsreviews, salarisgegevens van vacatures, tips voor sollicitatiegesprekken en meer. Dit wordt ook gedaan om de gegevensanalyses, testen, onderzoeksmogelijkheden en dienstverlening te verbeteren.

Ook biedt het werkgevers beter inzicht in de prestaties van hun vacatureplaatsingen. Zo kunnen we gegevens delen over het aantal gebruikers dat op hun vacatureplaatsingen klikt. Dit stelt werkgevers in staat om te bepalen of hun vacature kandidaten aantrekt. Door werkgevers van de informatie te voorzien die ze nodig hebben om ons platform beter te gebruiken, kunnen ze betere vacatures opstellen.

 • Meer werkgevers, meer vacatures en meer werkzoekenden

 

Dankzij het delen van dergelijke gegevens hebben Werkzoekenden toegang tot een uitgebreidere database met Vacatures en Werkgevers, en hebben Werkgevers toegang tot meer Werkzoekenden. Hierdoor kan Zelfstandigwerkendkok.nl Vacatures of Werkgevers aanbevelen op Zelfstandigwerkendkok.nl of op websites van aan Zelfstandigwerkendkok.nl gelieerde ondernemingen. Het zorgt er tevens voor dat sollicitaties en vacatureweergaven zowel op de Website van Zelfstandigwerkendkok.nl als op de websites van aan Zelfstandigwerkendkok.nl gelieerde ondernemingen kunnen plaatsvinden.

Zelfstandigwerkendkok.nl of een aan Zelfstandigwerkendkok.nl gelieerde onderneming kan een Werkzoekende op Zelfstandigwerkendkok.nl (en het cv of cv- uittreksel van die Werkzoekende) aanbevelen aan een Werkgever die wordt gehost door Zelfstandigwerkendkok.nl of aan een Werkgever die wordt gehost door een aan Zelfstandigwerkendkok.nl gelieerde onderneming. Een aan Zelfstandigwerkendkok.nl gelieerde onderneming kan ook een vacature die wordt gehost door een Werkgever op Zelfstandigwerkendkok.nl aanbevelen aan een Werkzoekende die wordt gehost door een aan Zelfstandigwerkendkok.nl gelieerde onderneming. Zelfstandigwerkendkok.nl en aan Zelfstandigwerkendkok.nl gelieerde ondernemingen kunnen ook gegevens van de Werkgever (zoals accountinformatie en gedragsgegevens) delen om deze Werkgevers een betere ervaring te bieden.

 • Betere beveiliging voor gebruikers

 

Dankzij het delen van gegevens kunnen Zelfstandigwerkendkok.nl en aan Zelfstandigwerkendkok.nl gelieerde ondernemingen uw Persoonsgegevens verwerken met het doel om de gebruikersbeveiliging en interne werkzaamheden te verbeteren, problemen op te lossen en fraude en spam te detecteren.
 • Overdrachten van informatie aan Werkgevers

 

Zelfstandigwerkendkok.nl stuurt in opdracht van Werkzoekenden Persoonsgegevens van Werkzoekenden naar Werkgevers. Dergelijke overdrachten worden uitgevoerd gedurende de zoektocht naar een baan en het sollicitatie- en gespreksproces. Dit wordt gedetailleerder beschreven in artikel 2 en 4 van dit Privacybeleid. Dergelijke Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met deze voorwaarden en in overeenstemming met de voorwaarden van de relevante Werkgever.

Werkzoekenden die via Zelfstandigwerkendkok.nl op vacatures buiten hun eigen land solliciteren, moeten mogelijk hun Persoonsgegevens sturen naar landen met een lager niveau van gegevensbescherming.

Eigenaren van werkgeversaccounts stemmen ermee in om zich te houden aan al hun verantwoordelijkheden krachtens de toepasselijke regels betreffende gegevensbescherming met betrekking tot het verzamelen, verwerken en opslaan van Persoonsgegevens, alsook het aanbieden van adequate bescherming van alle rechten van betrokkenen zoals uiteengezet in alle toepasselijke voorschriften inzake gegevensbescherming.

 

 • Overdrachten van informatie aan Werkzoekenden

 

Zelfstandigwerkendkok.nl stuurt bepaalde aan Werkgevers gerelateerde informatie naar Werkzoekenden. Hieronder vallen gepubliceerde Vacatures, Bedrijfspagina’s en salarisinformatie. Zelfstandigwerkendkok.nl kan Werkzoekenden ook informatie geven over de activiteiten en reactiesnelheid op Zelfstandigwerkendkok.nl van een Werkgever, zodat Werkzoekenden baanmogelijkheden kunnen evalueren. Denk hierbij aan de naam van de vertegenwoordiger van de Werkgever, de stad/plaats waarin de Werkgever zich bevindt en of de Werkgever contact heeft gehad met andere Werkzoekenden of het cv van andere Werkzoekenden heeft bekeken.

Wanneer u als Werkgever Zelfstandigwerkendkok.nl gebruikt (bijvoorbeeld door een Vacature te plaatsen of via het Zelfstandigwerkendkok.nl CV-programma contact op te nemen met een Werkzoekende), stemt u ermee in dat Zelfstandigwerkendkok.nl deze informatie aan Werkzoekenden kan verstrekken.

 

 • Overdrachten van informatie aan dienstverleners

 

We kunnen gebruikmaken van externe partijen voor onze activiteiten om de Website en onze diensten, producten en functies te verbeteren, om onze gebruikers te beschermen en te achterhalen wat ze nodig hebben, en om de diensten en gebruikerservaring te verbeteren. Deze serviceproviders kunnen toegang krijgen tot Persoonsgegevens wanneer ze deze diensten leveren en dit kan gepaard gaan met de overdracht van Persoonsgegevens naar andere landen. Deze overdrachtenvinden alleen plaats voor de doeleinden die zijn vastgelegd in artikel 4, 5 en 9 van dit Privacybeleid, voor zover van toepassing en noodzakelijk.

 • Onze dienstverlening verbeteren

 

Deze externe partijen verstrekken mogelijk datapunten, waaronder de tijd

doorgebracht op specifieke pagina’s, de links waarop u klikt en data waaruit gebruikersvoorkeuren kunnen worden afgeleid. Dankzij deze gebruikersfeedback kunnen we onze diensten (blijven) leveren. Deze externe partijen gebruiken mogelijk cookies en andere technologieën om data te verzamelen over uw gedrag en apparaten, zoals het apparaattype, browsergegevens en de voorkeurstaal.

 • Kwaliteit behouden en gebruikers beschermen

 

Zelfstandigwerkendkok.nl kan uw Persoonsgegevens in sommige situaties overdragen aan bepaalde externe leveranciers die Zelfstandigwerkendkok.nl helpen met het beschermen van onze gebruikers en het in stand houden van de kwaliteit van onze diensten, producten en functies. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om leveranciers die door Zelfstandigwerkendkok.nl worden ingeschakeld om fraude op te sporen. Zelfstandigwerkendkok.nl zet bijvoorbeeld ook leveranciers in om te voorkomen dat accounts worden gemaakt met accountgegevens die openbaar zijn gemaakt.

 • Betalingen mogelijk maken

 

Ook kan Zelfstandigwerkendkok.nl alle daarmee verband houdende facturerings- en betalingsgegevens die u aan Zelfstandigwerkendkok.nl verstrekt, delen met bedrijven die voor Zelfstandigwerkendkok.nl werken, zoals betalingsverwerkers en/of kredietagentschappen, uitsluitend met het oog op het controleren van krediet en het uitvoeren van betalingen aan Zelfstandigwerkendkok.nl, en om diensten te verlenen aan uw account.

 • Een Zelfstandigwerkendkok.nl-app installeren of gebruiken

 

Wanneer u een Zelfstandigwerkendkok.nl-app installeert, downloadt of gebruikt, kunnen we beperkte gebruikersgegevens delen met bepaalde dienstverleners. Hierdoor kunnen we u voorzien van bepaalde diensten en kunnen we advertentietoeschrijving ondersteunen. We kunnen bijvoorbeeld uw IP-adres of een andere unieke ID delen, evenals gebeurtenisgegevens met betrekking tot de installatie van de Zelfstandigwerkendkok.nl-app.

We kunnen dit doen voor verschillende doeleinden, waaronder gebruikersaanmelding via externe accounts. Zelfstandigwerkendkok.nl kan hierdoor ook meer inzicht krijgen in het complete gebruikerstraject en dit optimaliseren door:

(i) inzicht te krijgen in hoe gebruikers op Zelfstandigwerkendkok.nl terechtkomen; (ii)de prestaties van onze advertenties beter te meten; en (iii) inzicht te krijgen in waar een gebruiker Zelfstandigwerkendkok.nl heeft geopend op diverse apparaten.

Wanneer u een Zelfstandigwerkendkok.nl-app downloadt of installeert, erkent en accepteert u dat uw Persoonsgegevens kunnen worden overgedragen aan deze dienstverleners. U gaat ook akkoord met het Cookiebeleid, het Privacybeleid en de Algemene voorwaarden van Zelfstandigwerkendkok.nl en bent ervan op de hoogte dat u uw rechten, zoals beschreven in artikel 10 van dit Privacybeleid, te allen tijde kunt uitoefenen. Dit geldt onder andere voor het recht om bezwaar te maken tegen het rechtmatig gebruik van uw Persoonsgegevens voor marketingdoeleinden.

 • Opslag

 

Houd er eveneens rekening mee dat we ook externe clouddienstverleners kunnen gebruiken die hosting, gegevensopslag en andere diensten bieden conform standaard algemene voorwaarden die mogelijk niet onderhandelbaar zijn. Deze dienstverleners hebben ons of het algemene publiek geïnformeerd dat ze veiligheidsmaatregelen toepassen die ze passend achten voor de bescherming van gegevens binnen hun systeem of ze hebben een algemene reputatie dat dergelijke maatregelen door hen worden toegepast. Wij zijn echter niet aansprakelijk (voor zover wettelijk toegestaan) voor schade voortvloeiend uit het misbruik van informatie, waaronder Persoonsgegevens, door deze bedrijven.

 

 • Overdracht van openbaar beschikbare informatie

 

Als gebruikers materiaal plaatsen op Zelfstandigwerkendkok.nl op een wijze waardoor dit materiaal publiekelijk beschikbaar en vindbaar wordt door personen, behoudt Zelfstandigwerkendkok.nl zich het recht voor om deze informatie te verzamelen en te delen met externe partijen. Indien een Werkgever een vacature op Zelfstandigwerkendkok.nl plaatst, mag Zelfstandigwerkendkok.nl naar eigen goeddunken deze vacature of de informatie erin delen met externe partijen onder voorbehoud van een overeenkomst tussen Zelfstandigwerkendkok.nl en dergelijke externe partijen. Zelfstandigwerkendkok.nl behoudt zich ook het recht voor om informatie die is verzameld uit openbare bronnen, in deze hoedanigheid te delen.

 

 • Externe websites die u bezoekt via Zelfstandigwerkendkok.nl

 

U kunt ook gebruikmaken van bepaalde sites of diensten van externe partijen die u bezoekt via de site van Zelfstandigwerkendkok.nl. In dergelijke gevallen worden alle gegevens die u aan een externe partij verstrekt, niet aan Zelfstandigwerkendkok.nl maar aan deze externe partij verstrekt en vallen deze onder het Privacybeleid en de algemene voorwaarden van deze externe partij. Lees artikel 8 van dit Privacybeleid genaamd ‘Links naar websites van externe partijen’ voor meer informatie.
 • Aanvullend gebruik en openbaarmaking van niet-persoonsgebonden gegevens

 

Naast de andere vormen van gebruik en openbaarmakingen van informatie opgenomen in dit Privacybeleid en zonder afbreuk te doen aan andersluidende bepalingen in dit Privacybeleid, kunnen wij alle Niet-persoonsgebonden gegevens gebruiken en openbaar maken voor welk doel dan ook, behalve indien we door toepasselijke wetgeving tot iets anders zijn verplicht. Indien we Niet- persoonsgebonden gegevens combineren met Persoonsgegevens, wordt deze gecombineerde informatie alleen door ons gebruikt en openbaar gemaakt voor de doeleinden beschreven in artikel 4 en 9 van dit Privacybeleid.

 • Veiligheid

 

Zelfstandigwerkendkok.nl streeft naar redelijke beveiligingsmaatregelen als bescherming tegen verlies, misbruik en wijziging van de Persoonsgegevens die zij beheert. Geen enkele wijze van overdracht via internet of digitale opslag is echter 100% veilig. Bovendien zijn e-mails en berichten die via uw browser worden verzonden en vergelijkbare vormen van communicatie met andere gebruikers, niet gecodeerd. We streven er daarom naar om uw informatie te beschermen, maar kunnen de veiligheid ervan niet garanderen.

Houd er eveneens rekening mee dat we externe clouddienstverleners kunnen gebruiken die hosting, gegevensopslag en andere diensten bieden conform standaard algemene voorwaarden die mogelijk niet onderhandelbaar zijn. Deze dienstverleners hebben ons of het grote publiek geïnformeerd dat ze veiligheidsmaatregelen toepassen die ze passend achten voor de bescherming van gegevens binnen hun systeem of ze hebben een algemene reputatie dat dergelijke maatregelen door hen worden toegepast. Wij zijn echter niet aansprakelijk (voor zover wettelijk toegestaan) voor schade voortvloeiend uit het misbruik van informatie, waaronder Persoonsgegevens, door deze bedrijven. Bekijk de

volgende pagina voor meer informatie.

 

 • Cookies

 

‘Cookies’ zijn kleine stukjes informatie die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. Lees ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe Zelfstandigwerkendkok.nl Cookies gebruikt.

 • Do Not Track-verzoeken

 

We reageren niet op het ‘Do Not Track’-signaal (DNT) als dit is ingeschakeld in de browser van de gebruiker. Als we cookies plaatsen of uitlezen op sites waarop onze vacaturezoek- en weergavefuncties zijn geplaatst, maar die niet door Zelfstandigwerkendkok.nl worden beheerd, doen we dit om bijvoorbeeld eengepersonaliseerde zoekervaring aan gebruikers van deze sites te bieden. We delen geen informatie over uw gebruik van Zelfstandigwerkendkok.nl met deze externe partijen. Indien externe partijen die zijn opgenomen op Zelfstandigwerkendkok.nl- websites (zoals omschreven in het Cookiebeleid van Zelfstandigwerkendkok.nl), hun eigen externe cookies plaatsen of uitlezen, kunnen zij wel of niet reageren op het DNT-signaal.

 • Links naar websites van externe partijen

 

De Website kan ook links naar andere websites bevatten. Als u op deze links klikt, verlaat u de Website. Uw webbrowser kan ook de URL van de Zelfstandigwerkendkok.nl-pagina waarop u heeft geklikt bekendmaken aan de website van de externe partij, en deze URL kan zoektermen en filters bevatten die u op Zelfstandigwerkendkok.nl heeft gebruikt. De Website kan ook Bedrijfspagina’s ter beschikking stellen die informatie bevatten die door externe Werkgevers is verstrekt.

WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR HET VERZAMELEN, GEBRUIKEN OF OPENBAAR MAKEN VAN GEGEVENS OF ANDERE HANDELINGEN MET BETREKKING TOT PRIVACY VAN EXTERNE PARTIJEN, WAARONDER GELIEERDE ONDERNEMINGEN, EXTERNE DIENSTVERLENERS, WERKGEVERS (WAARONDER WERKGEVERS MET EEN BEDRIJFSPAGINA), EXTERNE SOCIALMEDIAPLATFORMEN, EXTERNE PARTIJEN DIE DE APPARATEN OF BESTURINGSSYSTEMEN AANBIEDEN WAAROP DE WEBSITE BESCHIKBAAR WORDT GEMAAKT EN EXTERNE PARTIJEN DIE EEN WEBSITE BEHEREN WAARNAAR WORDT VERWEZEN OP ONZE WEBSITE. U HEEFT WELLICHT RECHTSTREEKS AFDWINGBARE RECHTEN TEGENOVER DEZE EXTERNE PARTIJEN. LEES HUN PRIVACYBELEID VOOR MEER INFORMATIE.

 • Overnames en andere reorganisaties

 

Informatie verzameld uit hoofde van dit Privacybeleid, waaronder Persoonsgegevens, kan worden gedeeld met één of meer externe partijen voortvloeiend uit een verandering in eigendom of zeggenschap met betrekking tot de werkzaamheden van Zelfstandigwerkendkok.nl (middels fusie, verkoop of anderszins) of andere reorganisatie of samenwerking, of toewijzing, overdracht of andere vervreemding van het gehele of een deel van ons bedrijf, onze activa of onze aandelen (waaronder met betrekking tot faillissement of soortgelijke procedures), en dergelijke informatie kan door een externe partij worden gebruikt in overeenstemming met dit Privacybeleid. Informatie verzameld uit hoofde van dit Privacybeleid, waaronder Persoonsgegevens, kan worden gedeeld met één of meer externe partijen in verband met een overname of fusie verricht door Zelfstandigwerkendkok.nl of deze externe partijen.
 • Het uitoefenen van rechten met betrekking tot Persoonsgegevens

 

Als een Zelfstandigwerkendkok.nl-gebruiker kunt u gebruikmaken van de hieronder beschreven rechten. Houd er rekening mee dat we kunnen proberen om uw identiteit te verifiëren via het e-mailadres of telefoonnummer dat is gekoppeld aan uw gebruik van onze Website voordat we dergelijke aanvragen inwilligen. Ook behouden we ons het recht voor om een aanvraag te weigeren wanneer we dit proces niet naar tevredenheid kunnen voltooien. Als u iemand machtigt om namens u een aanvraag in te dienen, kunnen we uw aanvraag ook weigeren als we niet bij u kunnen verifiëren dat de persoon die de aanvraag indient ook daadwerkelijk de bevoegdheid heeft om namens u te handelen.

 

 • Het recht om uw Persoonsgegevens te corrigeren

 

Zelfstandigwerkendkok.nl-gebruikers kunnen de meeste Persoonsgegevens bewerken en bijwerken op de Website. Wij raden u ook aan om via deze link contact met ons op te nemen als u vragen of klachten heeft.

Als u dit niet wilt, kunt u ook een formeel verzoek indienen om Zelfstandigwerkendkok.nl onjuiste Persoonsgegevens namens u te laten aanpassen door een e-mail te sturen naar privacy-dept @ Zelfstandigwerkendkok.nl.com (zonder spaties) vanaf het e-mailadres dat aan uw account is gekoppeld.

 

 • Het recht om bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens, of om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken

 

Als u vragen of klachten heeft over hoe we uw Persoonsgegevens verwerken, raden wij u aan om via deze link contact met ons op te nemen.

U kunt ook een formeel bezwaar indienen of ons verzoeken om de verwerking van uw Persoonsgegevens door Zelfstandigwerkendkok.nl te beperken. U heeft bijvoorbeeld het recht om bezwaar te maken tegen de rechtmatige verwerking van uw Persoonsgegevens door Zelfstandigwerkendkok.nl voor marketingdoeleinden. Als u dit recht wilt uitoefenen, kunt u dit formulier invullen om een aanvraag tot verwijdering van uw gegevens in te dienen.

 

 • Afmelden voor marketingberichten en intrekken van toestemming

 

Als u geen marketingberichten op basis van uw Persoonsgegevens meer wilt ontvangen van ons, kunt u een aantal dingen doen.

Als u zich wilt afmelden voor een bepaalde marketing-e-mail van Zelfstandigwerkendkok.nl, klikt u op ‘Afmelden’ (of een soortgelijke actie), indien van toepassing. Houd er rekening mee dat u zich hiermee alleen afmeldt voor dat specifieke marketingbericht.
Houd er ten slotte rekening mee dat we wel andere berichten naar u kunnen sturen, zoals administratieve berichten.

 

 • Het recht om uw Persoonsgegevens in te zien en over te dragen

 

Zelfstandigwerkendkok.nl-gebruikers kunnen de meeste Persoonsgegevens inzien op de Website. Wij moedigen u aan om via deze link contact met ons op te nemen als u vragen of klachten heeft.

U kunt ook een formeel verzoek indienen om de Persoonsgegevens die Zelfstandigwerkendkok.nl over u bewaart, in te zien. Als u dit recht wilt uitoefenen, kunt u dit formulier invullen. Zelfstandigwerkendkok.nl zal uw Persoonsgegevens dan in een overdraagbare indeling verstrekken, zodat deze kunnen worden doorgegeven aan externe partijen. Als u meerdere e-mailadressen heeft gebruikt voor communicatie met Zelfstandigwerkendkok.nl, moet u ons ook een verzoek sturen via de andere e-mailadressen. Op die manier kunnen we u ook de Persoonsgegevens sturen die aan deze e-mailadressen zijn gekoppeld.

 

 • Het recht om uw Persoonsgegevens te verwijderen

 

Zelfstandigwerkendkok.nl-gebruikers kunnen de meeste Persoonsgegevens bewerken en bijwerken op de Website. Wij raden u ook aan om via deze link contact met ons op te nemen als u vragen of klachten heeft.

U kunt ook een formeel verzoek indienen om de Persoonsgegevens die Zelfstandigwerkendkok.nl over u bewaart, te laten verwijderen. Als u dit recht wilt uitoefenen, kunt u dit formulier invullen. Zodra uw verzoek is bevestigd, zal Zelfstandigwerkendkok.nl hiertoe de nodige stappen ondernemen, waaronder de verwijdering van uw Zelfstandigwerkendkok.nl-account. Indien het verzoek om verwijdering betrekking heeft op Persoonsgegevens waarvan u eerder heeft gevraagd deze openbaar te maken op Zelfstandigwerkendkok.nl (zoals een Werkzoekende die een openbaar cv plaatst), ondernemen we redelijke inspanningen om andere beheerders van dit verzoek op de hoogte te stellen. Als u meerdere e-mailadressen heeft gebruikt voor communicatie met Zelfstandigwerkendkok.nl, moet u ons ook een verzoek sturen via de andere e- mailadressen. Op die manier kunnen we ook de Persoonsgegevens verwijderen die aan deze e-mailadressen zijn gekoppeld.

LET OP: Door de verwijdering van uw Persoonsgegevens aan te vragen, kunt u geen account meer aanmaken bij Zelfstandigwerkendkok.nl met hetzelfde e-mailadres.

Als u een Werkzoekende bent en u een sollicitatie van de Website van Zelfstandigwerkendkok.nl wilt verwijderen, neemt u direct contact op met Zelfstandigwerkendkok.nl om uw sollicitatie te laten verwijderen. Als u eenWerkzoekende bent en een sollicitatie heeft verzonden voor een baan bij een werkgever, raadpleegt u ons Privacybeleid voor sollicitanten voor aanvullende instructies over hoe u uw rechten uitoefent.

 

 • Toestemming intrekken

 

Voor bepaalde activiteiten vragen we toestemming om uw Persoonsgegevens te gebruiken. U heeft het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken. Als u locatiegegevens verstrekt via een mobiele app, kunt u de locatieservices op uw apparaat te allen tijde uitschakelen. Voor andere services die uw toestemming vereisen, kunt u de toestemming intrekken via de workflow van de betreffende service. Houd er rekening mee dat verwerkingen die zijn uitgevoerd voor het intrekken van uw toestemming, wettig blijven.

 

 • Enkele beperkingen

 

Dergelijke rechten op correctie, bezwaar, beperking, toegang, overdraagbaarheid en verwijdering zijn onderworpen aan bepaalde beperkingen, zoals bepaald in toepasselijke wetgeving. Individuele verzoeken worden uitgevoerd binnen de tijd die is toegestaan door relevante regelgeving vanaf het moment waarop Zelfstandigwerkendkok.nl uw verzoek bevestigt. U dient zich ervan bewust te zijn dat er, indien toegestaan, kosten in rekening kunnen worden gebracht voor herhaalde verzoeken van dezelfde persoon zoals bepaald door Zelfstandigwerkendkok.nl en enkel opgelegd voor zover wettelijk toegestaan.

 • Algemene vragen en klachten

 

 • Contact opnemen met Zelfstandigwerkendkok.nl

 

U kunt een bericht sturen aan Zelfstandigwerkendkok.nl. Als u contact op wilt nemen met de Functionaris gegevensbescherming van Zelfstandigwerkendkok.nl, kunt u een e-mail sturen naar ivo@zelfstandigwerkendkok.nl

 

 • Klachten

 

Als u van mening bent dat Zelfstandigwerkendkok.nl inbreuk heeft gemaakt op uw rechten betreffende gegevensbescherming, heeft u het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.